Matt Lutz

Roles (4)

Bonnie & Clyde Playbill - Opening Night Bonnie & Clyde (2011)
Opened Dec 1, 2011
  • as Bud (Original)
  • as Ensemble (Original)
  • as Buck Barrow (Understudy - Original)
  • as Ted Hinton (Understudy - Original)
Bonnie & Clyde - Opening Night
  • Nov 4, 2011 - Dec 30, 2011
  • Nov 4, 2011 - Dec 30, 2011
  • Nov 4, 2011 - Dec 30, 2011
  • Nov 4, 2011 - Dec 30, 2011