Person List

Avenue Q - Cast

 • Jennifer Barnhart
 • Jennifer Barnhart
 • as Other Characters
  as Mrs. T
  as Bear
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Jul 11, 2003 - May 19, 2008
  • Jul 11, 2003 - May 19, 2008
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Departed on Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Aug 3, 2009 - Aug 10, 2009
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • Aug 6, 2007 - Oct 1, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Christian Anderson
 • Christian Anderson
 • Jan 29, 2007 - Jun 18, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • Mary Faber
 • Mary Faber
 • Dec 26, 2005 - Oct 28, 2006
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Dec 18, 2006
  • Departed on Nov 12, 2007
Replacement
 • Rashidra Scott
 • Rashidra Scott
 • Arrived on Dec 17, 2007
  +

  Additional Dates

  • Aug 3, 2009 - Aug 17, 2009
 • Haneefah Wood
 • Haneefah Wood
 • Nov 30, 2005 - Dec 23, 2005
  +

  Additional Dates

  • Jun 12, 2006 - Nov 5, 2007
  • Nov 19, 2007 - Dec 17, 2007
 • Stephanie D'Abruzzo
 • Stephanie D'Abruzzo
 • as Other Characters
  as Lucy the Slut
  as Kate Monster
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 24, 2008 - Mar 31, 2008
Replacement
 • Ann Sanders
 • Ann Sanders
 • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Feb 4, 2008
  • Departed on Jul 6, 2009
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • Nov 30, 2005 - Dec 23, 2005
  +

  Additional Dates

  • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
 • Ann Harada
 • Ann Harada
 • Departed on Nov 29, 2005
  +

  Additional Dates

  • Dec 24, 2005 - Feb 26, 2006
  • Arrived on Jul 6, 2009
 • Rick Lyon
 • Rick Lyon
 • as Trekkie Monster
  as Other Characters
  as Nicky
  as Bad Idea Bear #1
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on May 19, 2008
  • Aug 3, 2009 - Aug 10, 2009
 • Christian Anderson
 • Christian Anderson
 • Jan 29, 2007 - Jun 18, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • John Tartaglia
 • John Tartaglia
 • as Rod
  as Princeton
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Seth Rettberg
 • Seth Rettberg
 • Jul 6, 2007 - Jul 13, 2007
  +

  Additional Dates

  • Aug 17, 2009 - Aug 31, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
 • Howie Michael Smith
 • Howie Michael Smith
 • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Departed on Jul 6, 2009
Avenue Q - other Cast Replacements
 • Leo Daignault
 • Leo Daignault
 • as Ensemble
 • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  +

  Additional Dates

  • Oct 8, 2007 - Oct 18, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
 • Jonathan Root
 • Jonathan Root
 • as Ensemble
 • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Apr 28, 2007
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • as Ensemble
 • Departed on Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Oct 22, 2007
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • Swing
 • May 28, 2007 - Jun 4, 2007
  +

  Additional Dates

  • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  • Arrived on Feb 4, 2008
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • Swing
 • May 14, 2007 - Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 22, 2007 - Nov 5, 2007
  • Arrived on Nov 19, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
 • Sharon Wheatley
 • Sharon Wheatley
 • Swing
 • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Jasmin Walker
 • Jasmin Walker
 • Swing
 • Oct 8, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Nov 5, 2007 - Nov 19, 2007
  • Arrived on Aug 24, 2009
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • Swing
 • May 14, 2007 - Aug 6, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 1, 2007 - Mar 17, 2008
  • Arrived on Mar 24, 2008
 • Hazel Anne Raymundo
 • Hazel Anne Raymundo
 • Swing
 • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  +

  Additional Dates

  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
  • Feb 11, 2008 - Feb 25, 2008
  • Oct 29, 2008 - Nov 5, 2008
 • Howie Michael Smith
 • Howie Michael Smith
 • as Nicky (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jonathan Root
 • Jonathan Root
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Oct 23, 2006 - Apr 21, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
 • Leo Daignault
 • Leo Daignault
 • as Bear (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
 • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  +

  Additional Dates

  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
 • Sharon Wheatley
 • Sharon Wheatley
 • as Bear (Understudy)
  as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
 • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Hazel Anne Raymundo
 • Hazel Anne Raymundo
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 29, 2007 - Nov 5, 2007
  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
  • Feb 11, 2008 - Feb 25, 2008
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
 • Departed on Aug 3, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Arrived on Mar 31, 2008
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • Minglie Chen
 • Minglie Chen
 • as Mrs. T (Understudy)
  as Christmas Eve (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Benjamin Schrader
 • Benjamin Schrader
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Departed on Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
 • Seth Rettberg
 • Seth Rettberg
 • as Other Characters (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Brian (Understudy)
 • Arrived on Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on May 7, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on May 7, 2007
  • Aug 21, 2006 - Sep 4, 2006
  • Nov 6, 2006 - Nov 13, 2006
  • May 7, 2007 - Jun 4, 2007
  • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  • Arrived on Feb 4, 2008
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on Mar 26, 2007
 • Barrett Foa
 • Barrett Foa
 • as Nicky (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • as Other Characters (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Departed on Aug 24, 2009
  +

  Additional Dates

  • Departed on Oct 8, 2007
  • Arrived on Oct 22, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Arrived on Oct 22, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
 • Jasmin Walker
 • Jasmin Walker
 • as Other Characters (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Mrs. T. (Understudy)
  as Gary Coleman (Understudy)
 • Arrived on Aug 24, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Aug 24, 2009
  • Arrived on Aug 24, 2009
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • May 21, 2007 - Jun 4, 2007
  • Oct 8, 2007 - Oct 22, 2007
  • Nov 5, 2007 - Nov 19, 2007
  • Arrived on Aug 24, 2009
 • Becca Ayers
 • Becca Ayers
 • as Kate Monster (Understudy)
  as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  +

  Additional Dates

  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006

Avenue Q - Standbys, Understudies, and Swings

 • Jennifer Barnhart
 • Jennifer Barnhart
 • as Lucy the Slut (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Jodi Eichelberger
 • Jodi Eichelberger
 • as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Peter Linz
 • Peter Linz
 • as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Erin Quill
 • Erin Quill
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003

Avenue Q - Production Team

 • PB.Listing.Placeholder.PERFORMER.V4.jpg
 • Jeff Marx
 • Music
  Lyrics
  Based on an Original Concept by
Avenue Q - other Production Team Replacements
 • Amber White
 • Amber Wedin
 • Assistant Stage Manager
 • Aug 9, 2005 - Feb 26, 2006
 • PB.Listing.Placeholder.PERFORMER.V4.jpg
 • Nick Lugo
 • Company Manager
 • Arrived on Jul 1, 2006
 X

Blocking belongs
on the stage,
not on websites.

Our website is made possible by
displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by
whitelisting playbill.com with your ad blocker.
Thank you!