Person List

Avenue Q - Cast

 • Jennifer Barnhart
 • Jennifer Barnhart
 • as Other Characters
  as Mrs. T
  as Bear
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Jul 11, 2003 - May 19, 2008
  • Jul 11, 2003 - May 19, 2008
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Departed on Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Aug 3, 2009 - Aug 10, 2009
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • Aug 6, 2007 - Oct 1, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Christian Anderson
 • Christian Anderson
 • Jan 29, 2007 - Jun 18, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • Mary Faber
 • Mary Faber
 • Dec 26, 2005 - Oct 28, 2006
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Dec 18, 2006
  • Departed on Nov 12, 2007
Replacement
 • Rashidra Scott
 • Rashidra Scott
 • Arrived on Dec 17, 2007
  +

  Additional Dates

  • Aug 3, 2009 - Aug 17, 2009
 • Haneefah Wood
 • Haneefah Wood
 • Nov 30, 2005 - Dec 23, 2005
  +

  Additional Dates

  • Jun 12, 2006 - Nov 5, 2007
  • Nov 19, 2007 - Dec 17, 2007
 • Stephanie D'Abruzzo
 • Stephanie D'Abruzzo
 • as Other Characters
  as Lucy the Slut
  as Kate Monster
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 24, 2008 - Mar 31, 2008
Replacement
 • Ann Sanders
 • Ann Sanders
 • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Feb 4, 2008
  • Departed on Jul 6, 2009
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • Nov 30, 2005 - Dec 23, 2005
  +

  Additional Dates

  • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
 • Ann Harada
 • Ann Harada
 • Departed on Nov 29, 2005
  +

  Additional Dates

  • Dec 24, 2005 - Feb 26, 2006
  • Arrived on Jul 6, 2009
 • Rick Lyon
 • Rick Lyon
 • as Trekkie Monster
  as Other Characters
  as Nicky
  as Bad Idea Bear #1
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on May 19, 2008
  • Aug 3, 2009 - Aug 10, 2009
 • Christian Anderson
 • Christian Anderson
 • Jan 29, 2007 - Jun 18, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 15, 2007 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • John Tartaglia
 • John Tartaglia
 • as Rod
  as Princeton
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
Replacement
 • Seth Rettberg
 • Seth Rettberg
 • Jul 6, 2007 - Jul 13, 2007
  +

  Additional Dates

  • Aug 17, 2009 - Aug 31, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
 • Howie Michael Smith
 • Howie Michael Smith
 • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Departed on Jul 6, 2009
Avenue Q - other Cast Replacements
 • Leo Daignault
 • Leo Daignault
 • as Ensemble
 • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  +

  Additional Dates

  • Oct 8, 2007 - Oct 18, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
 • Jonathan Root
 • Jonathan Root
 • as Ensemble
 • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Apr 28, 2007
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • as Ensemble
 • Departed on Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Oct 22, 2007
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • Swing
 • May 28, 2007 - Jun 4, 2007
  +

  Additional Dates

  • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  • Arrived on Feb 4, 2008
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • Swing
 • May 14, 2007 - Oct 8, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 22, 2007 - Nov 5, 2007
  • Arrived on Nov 19, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
 • Sharon Wheatley
 • Sharon Wheatley
 • Swing
 • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Jasmin Walker
 • Jasmin Walker
 • Swing
 • Oct 8, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Nov 5, 2007 - Nov 19, 2007
  • Arrived on Aug 24, 2009
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • Swing
 • May 14, 2007 - Aug 6, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 1, 2007 - Mar 17, 2008
  • Arrived on Mar 24, 2008
 • Hazel Anne Raymundo
 • Hazel Anne Raymundo
 • Swing
 • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  +

  Additional Dates

  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
  • Feb 11, 2008 - Feb 25, 2008
  • Oct 29, 2008 - Nov 5, 2008
 • Howie Michael Smith
 • Howie Michael Smith
 • as Nicky (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jonathan Root
 • Jonathan Root
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Oct 23, 2006 - Apr 21, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Jul 3, 2006 - Apr 21, 2008
  • Arrived on Apr 28, 2008
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
  • Arrived on Jul 3, 2006
  • Jun 15, 2009 - Jun 22, 2009
 • Leo Daignault
 • Leo Daignault
 • as Bear (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
 • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  +

  Additional Dates

  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
  • Oct 23, 2006 - Nov 6, 2006
  • Oct 8, 2007 - Oct 15, 2007
  • Dec 17, 2007 - Dec 24, 2007
  • Mar 3, 2008 - Mar 17, 2008
  • Mar 24, 2008 - Apr 7, 2008
  • Apr 21, 2008 - Apr 28, 2008
  • Arrived on May 5, 2008
 • Sharon Wheatley
 • Sharon Wheatley
 • as Bear (Understudy)
  as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
 • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  +

  Additional Dates

  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
  • Aug 6, 2007 - Oct 22, 2007
  • Mar 17, 2008 - Mar 24, 2008
 • Hazel Anne Raymundo
 • Hazel Anne Raymundo
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Jun 4, 2007 - Jul 2, 2007
  +

  Additional Dates

  • Oct 29, 2007 - Nov 5, 2007
  • Jan 28, 2008 - Feb 4, 2008
  • Feb 11, 2008 - Feb 25, 2008
 • Matt Schreiber
 • Matt Schreiber
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
 • Departed on Aug 3, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Arrived on Mar 31, 2008
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Arrived on Aug 10, 2009
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Oct 15, 2007 - Mar 24, 2008
  • Mar 31, 2008 - May 19, 2008
  • Departed on Aug 3, 2009
  • Arrived on Aug 10, 2009
 • Minglie Chen
 • Minglie Chen
 • as Mrs. T (Understudy)
  as Christmas Eve (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Benjamin Schrader
 • Benjamin Schrader
 • as Other Characters (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Departed on Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
  • Departed on Jun 22, 2009
 • Seth Rettberg
 • Seth Rettberg
 • as Other Characters (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Brian (Understudy)
 • Arrived on Jun 22, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
  • Arrived on Jun 22, 2009
 • Sala Iwamatsu
 • Sala Iwamatsu
 • as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on May 7, 2007
  +

  Additional Dates

  • Arrived on May 7, 2007
  • Aug 21, 2006 - Sep 4, 2006
  • Nov 6, 2006 - Nov 13, 2006
  • May 7, 2007 - Jun 4, 2007
  • Jul 2, 2007 - Jan 28, 2008
  • Arrived on Feb 4, 2008
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on Mar 26, 2007
 • Barrett Foa
 • Barrett Foa
 • as Nicky (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Trekkie Monster (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Carmen Ruby Floyd
 • Carmen Ruby Floyd
 • as Other Characters (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Departed on Aug 24, 2009
  +

  Additional Dates

  • Departed on Oct 8, 2007
  • Arrived on Oct 22, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
  • Departed on Oct 8, 2007
  • Arrived on Oct 22, 2007
  • Departed on Aug 24, 2009
 • Jasmin Walker
 • Jasmin Walker
 • as Other Characters (Understudy)
  as Bear (Understudy)
  as Mrs. T. (Understudy)
  as Gary Coleman (Understudy)
 • Arrived on Aug 24, 2009
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Aug 24, 2009
  • Arrived on Aug 24, 2009
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • May 21, 2007 - Jun 4, 2007
  • Oct 8, 2007 - Oct 22, 2007
  • Nov 5, 2007 - Nov 19, 2007
  • Arrived on Aug 24, 2009
 • Becca Ayers
 • Becca Ayers
 • as Kate Monster (Understudy)
  as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  +

  Additional Dates

  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006
  • Jun 26, 2006 - Jul 10, 2006

Avenue Q - Standbys, Understudies, and Swings

 • Jennifer Barnhart
 • Jennifer Barnhart
 • as Lucy the Slut (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Jodi Eichelberger
 • Jodi Eichelberger
 • as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Aymee Garcia
 • Aymee Garcia
 • as Lucy the Slut (Understudy)
  as Mrs. T (Understudy)
  as Kate Monster (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Peter Linz
 • Peter Linz
 • as Trekkie Monster (Understudy)
  as Rod (Understudy)
  as Princeton (Understudy)
  as Nicky (Understudy)
  as Brian (Understudy)
  as Bear (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003
  +

  Additional Dates

  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
  • Arrived on Jul 11, 2003
 • Erin Quill
 • Erin Quill
 • as Christmas Eve (Understudy)
 • Arrived on Jul 11, 2003

Avenue Q - Production Team

 • Person Placeholder
 • Jeff Marx
 • Music
  Lyrics
  Based on an Original Concept by
Avenue Q - other Production Team Replacements
 • Amber White
 • Amber Wedin
 • Assistant Stage Manager
 • Aug 9, 2005 - Feb 26, 2006
 • Person Placeholder
 • Nick Lugo
 • Company Manager
 • Arrived on Jul 1, 2006