Shuffle Along [1952]

Shuffle Along [1952]

Broadway
People (164)